บทที่ 1  ความปลอดภัยในการใช้ยา / 2.  ประเภทและวิธีการใช้ยาสามัญประจำบ้าน / ยารับประทาน

2.  ประเภทและวิธีการใช้ยาสามัญประจำบ้าน

 

ยาสามัญประจำบ้านทั้งยารับประทานและยาใช้ภายนอก มีดังนี้

1.  ประเภทยารับประทาน

ชื่อยา

ใช้รักษาโรค /
การเจ็บป่วย

ขนาด /
ปริมาณที่ใช้

ข้อควรระวัง

แอสไพริน 300 มิลลิกรัม
ขนาดบรรจุ 10 เม็ด

1.  แก้ปวดศีรษะ ยกเว้นมีอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร

2. ลดไข้ทุกชนิด ยกเว้นไข้เลือดออก

-  ผู้ใหญ่รับประทานขนาด 100 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 - 2 เม็ด ทุก 3 - 4 ชั่วโมง

-  เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ รับประทานขนาด 25 มิลลิกรัม (หรือแอสไพรินเด็ก)

-  เด็ก 2 - 3 ขวบ ใช้แอสไพรินเด็ก ครั้งละ 50 มิลลิกรัม

- เด็ก 3 - 4 ขวบ ใช้แอสไพรินผู้ใหญ่ ครั้งละ 1/2 เม็ด

1.  แอสไพรินเป็นกรด อาจทำให้ระคายกระเพาะอาหารจึงต้องรับประทานหลังอาหาร หรือเคี้ยวก่อนและดื่มน้ำมากๆ

2.  คนเห็นโรคกระเพาะอาหารไม่ควรใช้แอสไพริน เพราะจะทำให้เลือดออกง่าย

3.  คนที่เป็นโรคเลือดง่ายไม่ควรใช้แอสไพริน เพราะจะทำให้เลือดออกง่ายยิ่งขึ้น

พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม
ขนาดบรรจุ 10 เม็ด

ใช้ลดไข้ แก้ปวด (มีฤทธิ์อ่อนกว่าแอสไพริน)

- ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

- เด็กรับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด

- เด็กเล็กควรใช้ชนิดน้ำเชื่อม

ใช้แทนแอสไพรินในกรณีที่ใช้แอสไพรินไม่ได้

ยาแก้แพ้คลอเฟนิรามีน

1. แก้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหล

2. เป็นลมพิษผื่นคัน

- ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง

- เด็กรับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด

เมื่อรับประทานแล้วจะมีอาการง่วงนอนจึงควรนอนพักไม่ควรทำกิจกรรม

ยาธาตุน้ำแดง

ใช้แก้ปวดท้อง ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ช่วยเจริญอาหาร

- ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร

- เด็กลดขนาดลงตามส่วน

 

ยาเม็ดโซดามินต์

 

ใช้แก้อาหารท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย แน่น จุกเสียด ปวดท้อง

- ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 2-6 เม็ด

- เด็กรับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

 

น้ำมันละหุ่งหอมหวาน

ใช้สำหรับถ่ายท้อง
แก้ท้องผูก

- ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอน

- เด็กรับประทาน ครั้งละ 1 ช้อนชา ก่อนนอน

ห้ามรับประทานเกินกว่าขนาดที่กำหนด เพราะจะทำให้ถ่ายมากกว่าปกติ

ยาเม็ดลดกรด

ใช้แก้อาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร

เคี้ยวครั้งละ 1-2 เม็ด เมื่อปวดท้อง หรือวันละ 3-4 ครั้ง

 

อะลัมมิลค์

ใช้แก้โรคกระเพาะอาหาร เพื่อเคลือบกระเพาะ

รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ เมื่อปวดท้อง หรือวันละ 3-4 ครั้ง

 

ยาระบายแมกนีเซีย
หรือยาถ่ายน้ำขาว

ใช้เป็นยาระบายแก้ท้องผูก และใช้เป็นยาลดกรดได้

ผู้ใหญ่รับประทาน ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ

 

ยาถ่ายพยาธิ เช่น ยาเม็ดมีเบนดาโซล (Mebendazole)
ยามีเบนดาโซลชนิดน้ำเชื่อม (Mebendazole suspension)

ใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือน (ตัวกลม) พยาธิเส้นด้าย (เข็มหมุด) พยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด

- ผู้ใหญ่หรือเด็กโต รับประทานก่อนอาหารเย็น ครั้งเดียว 8 ช้อนชา ใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือน

- เด็กเล็ก (น้ำหนักต่ำกว่า 20 กิโลกรัม) รับประทาน 6 ช้อนชา ใช้ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ให้รับประทานตามขนาดต่อไปนี้ติดต่อกัน 7 วัน

- เด็ก 1-3 ขวบ ครั้งละ 1/2 ช้อนชา เช้า - เย็น หลังอาหาร

- เด็ก 4-6 ขวบ ครั้งละ 1 ช้อนชา เช้า - เย็น หลังอาหาร

- เด็ก 7-14 ขวบ ครั้งละ 1 ช้อนชา เช้า - เย็น หลังอาหาร

- เด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป ครั้งละ 2 ช้อนชา เช้า - เย็น หลังอาหาร

- ถ้าเป็นยาถ่ายพยาธิชนิดเม็ดเบนดาโซล ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รับประทานหลังอาหาร เช้า-เย็น ครั้งละ 1 เม็ด ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 3 วัน
ส่วนชนิดน้ำเชื่อม รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา

 

ไม่จำเป็นต้องใช้ยาถ่ายตาม แต่ถ้าท้องผูกควรรับประทานดีเกลือกับอาหารเช้าวันรุ่งขึ้น

ยาแก้ไอน้ำเชื่อม

แก้ไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ

- ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง

- เด็กลดลงตามส่วน

เด็กเล็กๆ ไม่ควรให้รับประทานยาแก้ไอ เพราะยาแก้ไอมีส่วนผสมของโคเคอีน ซึ่งกดศูนย์หายใจ อาจทำให้เด็กหยุดหายใจได้

ยาแก้ไอน้ำดำ

แก้ไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ

- ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง หรือจิบบ่อยๆ

- เด็กลดขนาดลงตามส่วน

 

(ที่มา http://www.pharmanet.co.th/articles.php?action=1&article_no=71)

ต้องอ่านฉลากให้ละเอียดทุกครั้ง...

 

คำสำคัญ :

บทที่ 1 ความปลอดภัยในการใช้ยา

ประเภทและวิธีการใช้ยาสามัญประจำบ้าน

+ ประเภทยารับประทาน

- - แอสไพริน

- - พาราเซตามอล

- - คลอเฟนิรามีน

- - ยาธาตุน้ำแดง

- - ยาเม็ดโซดามินต์

- - น้ำมันละหุ่งหอมหวาน

- - ยาเม็ดลดกรด

- - อะลัมมิลค์

- - ยาระบายแมกนีเซีย

- - ยาถ่ายพยาธิ

- - ยาแก้ไอน้ำเชื่อม

- - ยาแก้ไอน้ำดำ

+ ประเภทยาใช้ภายนอก

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง :