บทที่ 2  ความปลอดภัยจากสารเสพติด / 5. สถานการณ์สารเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน / แอลกอฮอล์

 

5. สถานการณ์สารเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน

 

          สารเสพติดมีมากกว่าร้อยชนิด มีทั้งที่สามารถวางขายได้ถูกต้องตามกฎหมาย
และที่จัดอยู่ในสารเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ซึ่งการจัดประเภทนั้นจะขึ้นอยู่กับอันตราย
ที่ส่งผลต่อสุขภาพตัวเองและผู้อื่น สารเสพติดที่เป็นปัญหาในปัจจุบันคือ แอลกอฮอล์ บุหรี่
ยาบ้า และ เฮโรอีน ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องหาความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดทั้ง 4 ชนิดนี้ เพราะมีการแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น และวัยเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มยาบ้า
และเฮโรอีน

 

แอลกอฮอล์ (Alcohol)

 

(ภาพจาก http://www.pwdmedia.com/home/upload/news20090306084919.jpg)

 

          แอลกอฮอล์เป็นของเหลว ไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว

 

ลักษณะของแอลกอฮอล์

          แอลกอฮอร์จะผสมอยู่ในเครื่องดื่มมึนเมาชนิดต่างๆ เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้ บรั่นดี
ไวน์ เป็นต้น

 

โทษต่อร่างกาย

1. ผลต่อหัวใจ  พบว่าการดื่มในปริมาณมากจะทำให้มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ
ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรง เกิดอาการหัวใจวายได้ง่าย

2. ผลต่อตับ การดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้เกิดโรคตับแข็งได้ ตับที่ถูกทำลายโดย
แอลกอฮอล์จะไม่สามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำลายพิษ หรือการกำจัดสารส่วนเกิน
ของร่างกายได้อย่างเต็มที่ บางรายอาจมีอาการตัวเหลือง, ตาเหลือง มักอาเจียนเป็นเลือด นอกจากนั้นอาจทำให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรังได้

3. ผลต่อผิวหนัง ทำให้หลอดเลือดขยายตัวจะเห็นผิวหนังเป็นสีแดงเรื่อๆ มีผลทำให้
ร่างกายสูญเสียความร้อนออกไปทางผิวหนังบางส่วน จนบางครั้งอาจเกิดอาการหนาว
จนสั่น หรือเกิดโรคปอดบวมได้ง่ายในฤดูหนาว

4. ผลต่อสมอง แอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดการทำงานของสมอง ถ้าดื่มมากๆ ทำให้
ความจำเสื่อม การตัดสินใจไม่เหมาะสม เสียสมาธิ โกรธง่าย การพูดจะช้าลง สายตา
พร่ามัว และการทรงตัวเสียไป

5. ผลต่อกระเพาะอาหาร ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบอย่างฉับไวทันทีภายหลังดื่มใน
ปริมาณมาก ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารได้

6. ผลต่อระบบสืบพันธุ์ ในเพศชายอาจเกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ในผู้หญิงที่
ตั้งครรภ์จะมีผลร้ายต่อทารก ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

 

โรคพิษสุราเรื้อรัง

(ภาพจาก http://www.rvp.co.th/knowledge/SaftyDriving/indexalcohol04.htm)

          ในปัจจุบันโรคพิษสุราเรื้อรังเป็นปัญหาของสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเปลี่ยน
แปลงของสังคมที่ต้องอาศัยการดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์เพื่อการสังคม เพื่อความสนุกสนาน
รื่นเริง หรือเพื่อการเฉลิมฉลองในทุกโอกาส จนอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของ
มนุษย์นี่เองที่ทำให้เกิดปัญหาโรคพิษสุราเรื้อรัง
          อาการเริ่มแรกของผู้ที่มีปัญหาโรคพิษสุราเรื้อรัง ได้แก่ การดื่มที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น
เรื่อยๆ เพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นการดื่มทุกวัน โดยส่วนใหญ่จะอ้างถึงเพื่อการ
สังคม เพื่อเป็นการคลายความเครียดของการทำงานและเรื่องส่วนตัวต่างๆ           ข้อสังเกตของผู้ที่ติดสุรา คือ เมื่อตื่นนอนมักจะจำเหตุการณ์ในคืนก่อนไม่ค่อยได้ ต่อมาอาจจะต้องนำสุราแอบไว้ตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน หรือในบ้าน คนเหล่านี้
มักจะอายที่ผู้อื่นรู้ว่าตนเองติดสุรา บางครั้งอาจโมโหฉุนเฉียวง่าย           ถ้ามีคนกล่าวถึงการติดสุราของตนเอง และมักปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ติดสุรา
คนเหล่านี้มักมีความกลัวและหวาดระแวงอย่างไม่มีเหตุผล ความจำและสมรรถภาพ
ในการทำงานจะลดลงเรื่อยๆ หน้าตาอาจจะแดงหรือหมองคล้ำ มีจ้ำเขียวช้ำตามร่างกาย
เสียงแหบแห้ง มือสั่น และมักมีอาการของกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง

          ปัญหาแทรกซ้อนของโรคพิษสุราเรื้อรังเกิดขึ้นได้กับอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายเกือบทุก
ระบบ เช่น ทำให้เกิดโรคตับแข็ง ตับอักเสบ ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ
และโรคทางสมองได้ง่าย เนื่องจากคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินบี

 

โรคตับแข็ง

(ภาพจาก http://www.chaoprayanews.com)

          ตับแข็งเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับเซลล์ของตับ ทำให้การทำหน้าที่ของตับลดน้อย
ลงเรื่อยๆ เพราะจำนวนเซลล์ของตับจะน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อที่มีลักษณะ
เหมือนแผลเป็น ซึ่งไม่สามารถทำหน้าที่เหมือนเซลล์ตับปกติได้

         ตับมีหน้าที่สำคัญต่อร่างกายหลายประการ เช่น การปรับระดับส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเลือด มีส่วนในการผลิตน้ำดี เพื่อการย่อยอาหารประเภทไขมัน การทำลายสารพิษ
บางอย่างที่เข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะแอลกอฮอล์

         สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคตับแข็ง ได้แก่ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับอักเสบ โรคขาดสารอาหาร พยาธิในตับ สารเคมีหรือยาบางอย่าง และภาวะหัวใจล้มเหลวจาก
การคั่งของเลือด
         สำหรับอาการเริ่มแรกของโรคตับแข็งอาจมีเล็กน้อย ถ้าร่างกายสามารถปรับสภาพ
การทำงานได้ ต่อมาจะทำให้เกิดอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง คลื่นไส้อาเจียน
มีอาการท้องอืดแน่น และตามร่างกายทั่วไปจะมีเลือดออกง่าย ทำให้มีรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำๆ
ผิวหนังบริเวณใบหน้า หน้าอก และแขนจะเห็นเส้นเลือดเล็กๆ เป็นคล้ายใยแมงมุม

          เมื่อมีอาการมากขึ้นจะพบว่ามีตาเหลือง ตัวเหลือง ผู้ชายจะมีการเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศ ผู้หญิงอาจพบว่าไม่มีประจำเดือนมา อาจมีอาการบวมบริเวณขาและท้อง
ความจำเสื่อม ความจำอาจสับสน มือสั่น ซึมลง หากตับเสียหน้าที่มากๆ ทำให้เกิดท้องมาน
มีน้ำในช่องท้องมากขึ้น ต้องเจาะท้องเอาน้ำออก และอาจทำให้เกิดตับวาย มีอาการ
หมดสติ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการเสียเลือด เพราะเส้นเลือดดำของหลอด
อาหารที่ขยายใหญ่ขึ้นและแตกได้ง่าย

 

 

 

 

 

คำสำคัญ :

บทที่ 2 ความปลอดภัยจากสารเสพติด

สถานการณ์สารเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน

+ แอลกอฮอล์

- - ลักษณะของแอลกอฮอล์

- - โทษต่อร่างกาย

- - โรคพิษสุราเรื้อรัง

- - โรคตับแข็ง

+ บุหรี่

+ ยาบ้า

+ เฮโรอีน

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง :