บทที่ 2  ความปลอดภัยจากสารเสพติด / 5. สถานการณ์สารเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน / เฮโรอีน

 

5. สถานการณ์สารเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน

 

เฮโรอีน

 

                นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา การจับกุมคดีเฮโรอีนลดลง ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
การปราบปรามแหล่งผลิตและตัดทำลายไร่ฝิ่นอย่างจริงจัง อีกทั้งกลุ่มผู้ผลิตเฮโรอีนได้หัน
ไปผลิตสารเสพติดชนิดอื่น แต่การแพร่ระบาดของเฮโรอีนยังอยู่ในระดับคงที่ และยังมีการ
แพร่ระบาดในกลุ่มผู้เสพติดกลุ่มเดิมที่ยังไม่สามารถเลิกเสพได้ เฮโรอีนจึงเป็นสารเสพติด
อีกชนิดหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรละเลยที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อป้องกันบุตรหลาน
ของตน

                เฮโรอีนเป็นสารเสพติดประเภทกดประสาท ตัวยาในกลุ่มนี้คือ กลุ่มฝิ่น (ฝิ่นยา
มอร์ฟีน โคเคอีน) ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท เป็นต้น

(ภาพจาก http://www.oocities.com/palanamai/heroin.htm)

 

ลักษณะของเฮโรอีน

มี 2 ชนิด คือ

                1. เฮโรอีนบริสุทธิ์ หรือเรียกว่า เฮโรอีนเบอร์ 4 ลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว
ไม่มีกลิ่น รสขมจัด

                2. เฮโรอีนผสม หรือเรียกว่า เฮโรอีนเบอร์ 3 หรือ ไอระเหย ลักษณะเป็นเกล็ด
หรือก้อนเล็กๆ มีสีต่างๆ เช่น สีม่วงอ่อน สีชมพูด่อน-เข้ม สีน้ำตาล เป็นต้น

 

(ภาพจาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK9/chapter13/t9-13-s.htm)

 

โทษต่อร่างกาย

                ทำให้ร่างกายทรุดโทรม ผอมซีด น้ำหนักตัวลดอย่างรวดเร็ว สมองเสื่อม
ความจำเสื่อม ผู้ที่เสพเกินขนาดอาจถึงแก่ความตายได้

 

 

คำสำคัญ :

บทที่ 2 ความปลอดภัยจากสารเสพติด

สถานการณ์สารเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน

+ แอลกอฮอล์

+ บุหรี่

+ ยาบ้า

+ เฮโรอีน

- - ลักษณะของเฮโรอีน

- - โทษต่อร่างกาย

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง :